Careers – Equal Opportunity

Lige muligheder

 

Vi støtter og leder i overensstemmelse med princippet om lige muligheder. Alle ansættelsesrelaterede anliggender, herunder men ikke begrænset til, rekruttering, forfremmelse, uddannelse, kompensation og fordele, udføres retfærdigt, baseret på kvalifikationer, optegnelse over præstationer, kompetencer og andre objektive kriterier.

Vi tolererer ikke diskrimination eller chikane baseret på race, religion, tro, national oprindelse, køn, civilstand, handicap, alder eller nogen anden relevant kategori. Vi drager nytte af vores arbejdsstyrkes mangfoldighed, hvilket er en af vores mange styrker. Vores fortsatte succes afhænger af, at vi udvikler og fremmer talenterne hos Norgines personale og belønner alle individer retfærdigt. Dette er centralt for vores One Norgine-værdisæt.