Brugerbetingelser

Brugerbetingelser: Din (“du”, “dig”, “din”) anvendelse af denne hjemmeside, www.norgine.com, (“hjemmesiden”) er underlagt disse brugerbetingelser som angivet af Norgine B.V. (“NBV”) (“vi”, “os”, “vores”). Ved at benytte denne hjemmeside godkender du disse brugerbetingelser og de dokumenter, som betingelserne henviser til. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte denne hjemmeside.

 

Om os

Norgine B.V. er en virksomhed, som er registreret i Nederlandene med virksomhedsnummer 30127007. Virksomhedens hovedsæde befinder sig her: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederlandene, og her findes også en liste over vores direktører. Hjemmesiden: Vi kan efter eget valg og uden varsel tilbagekalde eller redigere denne hjemmeside og de materialer, som er offentliggjort på den, eller begrænse adgangen til hele hjemmesiden, visse dele af hjemmesiden og materialer på hjemmesiden. Tilføjelser til hjemmesiden træder i kraft, når de lægges op på hjemmesiden. Vi er ikke forpligtede til at tilvejebringe sådanne tilføjelser.

 

Intellektuel ejendomsret

Med mindre andet er angivet, er al intellektuel ejendomsret til denne hjemmeside og de materialer, den indeholder, herunder produktnavne, logoer, billeder og domænenavne, ejet af eller licenseret til os eller vores datterselskaber. Du må gengive sider fra denne hjemmeside til privat/ikke kommerciel brug, såfremt du angiver kilden og ikke offentliggør eller redigerer de pågældende kopier. Du må ikke på anden vis bruge sider fra denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse, som du kan anmode om via danmark@norgine.com. Intet heri må fortolkes som en overførsel af licenser eller rettigheder til vores intellektuelle ejendom eller tredjeparts intellektuelle ejendom.

 

Pålidelighed

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om Norgines produkter (kollektivt benævnt “produkter”), som er godkendt (til brug for mennesker) af tilsynsmyndigheder i hvert af de områder, hvor produkterne er licenserede. Sådanne oplysninger er udelukkende beregnet som orientering og må ikke anvendes til selvdiagnose. Der bør altid søges råd hos en læge eller anden sundhedsfaglig rådgiver før køb og/eller brug af nogen af disse produkter. Denne hjemmeside er ikke en reklame. Den er kun beregnet som orientering og er ikke et bindende tilbud om at levere nogen som helst form for service. Det er ikke hensigten at materialer, der offentliggøres på denne hjemmeside, skal være rådgivende og de må heller ikke betragtes som sådan.

 

Privatlivsbeskyttelse og cookies

Vi behandler information om dig i henhold til vores privatlivs- og cookiepolitik. Ved at anvende denne hjemmeside accepterer du at blive behandlet i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik, og garanterer, at alle data, du stiller til rådighed, er korrekte.

 

Links

Du må kun linke til denne hjemmeside, hvis det er fair og lovligt, og det ikke skader eller udnytter vores omdømme. Vi forbeholder os retten til uden varsel at trække denne rettighed tilbage. Du må ikke oprette et link, der antyder, at der foreligger samarbejde, godkendelse eller anbefaling fra vores side, hvor noget sådant ikke eksisterer. Du må ikke linke fra en hjemmeside, du ikke ejer. Du må heller ikke lave andre links eller frames til denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige godkendelse, som du kan anmode om via danmark@norgine.com. Links til andre hjemmesider fra denne hjemmeside er kun til orientering og indebærer ikke, at vi anbefaler eller samarbejder med organisationerne bag de pågældende hjemmesider. Vi har ikke kontrol over indholdet af disse hjemmesider, påtager os intet ansvar for dem og fralægger os alt ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af dem.

 

Virus, hacking og angreb

Du må:

  • kun bruge denne hjemmeside til lovlige formål
  • ikke misbruge denne hjemmeside ved bevidst at introducere virusser, trojanere, orm, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt (“skadelige materialer”)
  • ikke forsøge at få uautoriseret adgang til denne hjemmeside, serveren, som den ligger på, eller en hvilken som helst anden server, computer eller database, der er knyttet til denne hjemmeside
  • ikke angribe denne hjemmeside via et såkaldt DoS- eller DDoS-angreb

Vi gør os alle rimelige anstrengelser for at sikre, at denne hjemmeside er fri for skadelige materialer, men kan ikke garanterer dette, og vi påtager os ikke noget ansvar for eventuelt tab eller skader, der opstår som følge af skadeligt materiale på brugerens computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet materiale, som er beskyttet af intellektuel ejendomsret, efter brug af denne hjemmeside eller download af materiale fra denne hjemmeside eller en anden hjemmeside, som der linkes til fra denne hjemmeside.

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside og materialer, som vises på denne hjemmeside, stilles til rådighed “som forefindes”, uden nogen tilsagn, forudsætninger, garantier eller andre vilkår med hensyn til deres nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et bestemt formål. Vi frasiger os udtrykkeligt alle eventuelle tilsagn, forudsætninger, garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforståede ved lov, praksis eller sædvaneret, hvad angår denne hjemmeside eller materialerne på denne hjemmeside. Vi påtager os intet ansvar, hvis denne hjemmeside på noget tidspunkt eller i nogen tidsperiode er utilgængelig uanset årsag. Vi fralægger os ethvert ansvar for den eventuelle tillid til de materialer, der er publiceret på denne hjemmeside, som den besøgende eller andre, der er blevet informeret om hjemmesidens indhold, måtte have. Vi påtager os intet ansvar for direkte tab, indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst, omsætning eller overskud samt brugstab eller datatab, uanset om det er forårsaget af forseelse (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet i forbindelse med brug af, manglende evne til at bruge eller resultatet af brugen af denne hjemmeside, eventuelle hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, og eventuelle materialer, der lægges op på denne hjemmeside. Intet i disse brugerbetingelser ekskluderer eller begrænser vores ansvar for død eller personskade, som er forårsaget af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller forkert håndtering af væsentlige omstændigheder eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

 

Gyldighed

Hvis en bestemmelse i brugerbetingelserne, privatlivspolitikken eller cookiepolitikken er eller bliver ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, ændrer det ikke lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden del af brugerbetingelserne, privatlivspolitikken eller cookiepolitikken.

 

Forhold

Brugerbetingelserne, privatlivspolitikken og cookiepolitikken indebærer ikke, at der skabes et partnerskab mellem dig og NBV, og ingen af parterne kan handle på den anden parts vegne.

 

Gældende lov

Disse brugerbetingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene og er udelukkende underlagt domstolene i Nederlandenes jurisdiktion.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om materialet på denne hjemmeside, bedes du kontakte danmark@norgine.com.

Tak for dit besøg på denne hjemmeside.