Forvaltningspraksis

Norgines forretningskodeks er blevet vedtaget af alle juridiske enheder i Norgine-koncernen og er tilgængelig på syv sprog.

Norgines forretningskodeks fastlægger rammerne for hvordan Norgines vision om at levere innovative lægemidler til gavn for patienter, medarbejdere og andre interessenter, nås. Vi bestræber os på at nå vores vision ved konsekvent at anvende høje standarder for etisk adfærd.

Fra starten blev Norgines forretningskodeks etableret på grundlag af en bred høringsproces på tværs af Norgine-koncernen og en omfattende overvejelse af alle virksomhedens aktiviteter.

Vores patienter inspirerer os til at udnytte vores iværksætterånd og arbejde sammen som One Norgine for at hjælpe mennesker til at leve et bedre og sundere liv. Norgines forretningskodeks vil fortsætte med at udvikles, men den vil altid have inkorporeret “best pratice” i branchen og de karakteristiske kendetegn ved Norgines medarbejdere og partnere.

Peter Stein,
bestyrelsesformand